ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)


แผนที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีเขตปกครอง 16 หมู่บ้าน
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ได้แก่หมู่ 1,2,3,4,5,6,9,11,16


 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031