ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


26 กรกฎาคม 2554
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆดังนี้
ชั้นอนุบาล-ป.1ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
ชั้น ป.2-ป.6 ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์
ชั้นอนุบาล-ป.1ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
ชั้นป.2-ป.6ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์
     
นั่งรถชมสัตว์ชนิดต่างๆ    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    โชว์นก
     
     
     
     
     
  ปลาเผือก  
     
     
     
  โลมาโชว์  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  กลับถึงโรงเรียนแล้วคะ  

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031