ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

9 มิถุนายน 2554
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ผู้สมัครแต่ละคนหาเสียงเลือกตั้ง    

โปสเตอร์แนะนำตัวผู้สมัคร  
     
    ป้ายประกาศเลือกตั้งประธานนักเรียน
     
รับบัตรเลือกตั้ง    
กาบัตรเลือกตั้ง    
    ประกาศนับคะแนน
    ลุ้นว่าใครจะได้เป็นประธานนักเรียน
     
รองฯสมศักดิ์ ร่วมเป็นพยานในการเลือกตั้ง    
นับหมดแล้วโชว์ให้เห็นกันจะจะ   นับหมดแล้ว ผลปรากฎว่า
เด็กหญิงชลดา อุทรังษ์เป็นประธานนักเรียนปีนี้

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031