ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


21 กรกฎาคม 2554
ขอขอบคุณบุคลากรจากบริษัท TOTที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)พร้อมกับมอบทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน20,000 บาท
รองฯชลอกล่าวต้อนรับ    

   
ตอบคำถามชิงรางวัล    
     
    รองฯชลอเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031