ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบางพลี 1
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมีนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม


.ในการอบรมครั้งนี้คณะครูกลุ่มบางพลี1ประกอบไปด้วยครูจากโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 2.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 3.โรงเรียนคลองบางแก้ว 4.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 5.โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
6.โรงเรียนคลองลาดกระบัง 7.โรงเรียนคลองบางกระบือ 8.โรงเรียนวัดสลุต 9.โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 10.โรงเรียนเทวะคลองตรง
วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ
อาจารย์ลำพอง จันทรถาวร
วิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว)
  เตรียมต้อนรับผู้เข้าอบรม  
ต้อนรับทุกท่านด้วยไหว้สวยๆเอกลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
   
  ลงทะเบียน  
   
 
     
นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2 เป็นประธานในการเปิดอบรม
    ผอ.ประเสริฐ ทรัพย์สิน กล่าวรายงาน
     
 
 
  ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้วมอบของที่ระลึก  
  อ.ลำพอง จันทรถาวร วิทยากรจาก พว. ใครเป็นใครดูเอาเองนะครับ
     
     
 
มุมของเจ้าภาพ พักดื่มกาแฟให้ชื่นใจก่อนชาร์ทความรู้อีกที  
     
พักเสร็จก็เข้าอบรมต่อ    
     
  ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว main menuวันนี้คือ แกงส้ม,ไข่เจียว
     
     
  สาวเสิร์ฟจากโรงเรียนเจ้าภาพ  
    ทานให้เต็มที่ แบบบรรยากาศสบายๆ
  ทานเสร็จก็เข้ารับความรู้ต่อ  
     
  ครูสันติ พิธีกรประจำโรงเรียน ครูปริศนา พรหมเมศเป็นตัวแทน กล่าวขอบคุณวิทยากร
ผอ.อารัญ สุดวิสัย มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ผอ.เอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์มอบของที่ระลึก ตัวแทนโรงเรียนรับมอบใบประกาศนียบัตร
     
     
  ครูผกามาศ ตัวแทนจากโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)รับมอบ
ผอ.ประเสริฐ ทรัพย์สิน กล่าวปิดการอบรม
เบรคก่อนกลับ   ในการอบรมครั้งนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง
หรือผิดพลาดไปทางเจ้าภาพต้องขออภัยและจะ
พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีก

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031