ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 มิถุนายน 2555

->กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ
เวียนเทียนที่วัดหนามแดง และตลาดนัดพอเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี
2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า



กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ จุดเทียนธูป
     
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
   
นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
   
     
     
นักเรียนถวายตนเป็นพุทธมามะกะ
ณ วัดหนามแดง
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ จุดเทียนธูป
  นักเรียนชายถวายพวงมาลัย
เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
นักเรียนหญิงถวายพวงมาลัย
เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
นักเรียนนั่งพระเทศน์    
  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดหนามแดง
เนื่องในวันวิสาขบูชา
 
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031