24 กรกฎาคม 2563
->
ถวายพระพร (รัชกาลที่ 10)
[ภาพกิจกรรม ]


16 มกราคม 2562
->
วันครู
[ภาพกิจกรรม ]


14 มกราคม 2562
->
ปฏิญาณตนวันครู
[ภาพกิจกรรม ]


21 ธันวาคม 2561
->
ปีใหม่
[ภาพกิจกรรม ]


23 พฤศจิกายน 2561
->
วันวชิราวุธ
[ภาพกิจกรรม ]


3 - 8 พฤศจิกายน 2561
->
ค่ายธรรมะ
[ภาพกิจกรรม ]


1 พฤศจิกายน 2561
->
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
[ภาพกิจกรรม ]


25 กันยายน 2561
->
เกษียณอายุราชการ
[ภาพกิจกรรม ]


4 กันยายน 2561
->
ค่ายอาเซียน
[ภาพกิจกรรม ]


15 สิงหาคม 2561
->
นักเรียนประกวดมารยาท
[ภาพกิจกรรม ]


10 สิงหาคม 2561
->
วันแม่แห่งชาติ
[ภาพกิจกรรม ]


6 สิงหาคม 2561
->
อบรมการปฏิบัติการวิทยฐานะ
[ภาพกิจกรรม ]


26 กรกฎาคม 2561
->
แห่เทียนจำนำพรรษา
[ภาพกิจกรรม ]


26 กรกฎาคม 2561
->
ถวายพระพรฯ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
[ภาพกิจกรรม ]


25 กรกฎาคม 2561
->
หล่อเทียนจำนำพรรษา
[ภาพกิจกรรม ]


24 กรกฎาคม 2561
->
อบรมทบทวนมารยาทครู
[ภาพกิจกรรม ]


1 กรกฎาคม 2561
->
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 94 ปี
[ภาพกิจกรรม ]


29 มิถุนายน 2560
->
กิจกรรมวันสุนทรภู่
[ภาพกิจกรรม ]


28 มิถุนายน 2561
->
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
[ภาพกิจกรรม ]


26 มิถุนายน 2561
->
วันต่อต้านยาเสพติด
[ภาพกิจกรรม ]


5 มิถุนายน 2561
->
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
[ภาพกิจกรรม ]


7 มิถุนายน 2561
->
วันไหว้ครู
[ภาพกิจกรรม ]


27 พฤษภาคม 2561
->
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[ภาพกิจกรรม ]

2-4 พฤษภาคม 2561
->
"ค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง"
[ภาพกิจกรรม ]


11 กันยายน 2560
->
การแข่งขัน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
ณ โรงเรียนวัดหบางโฉลงใน
[ภาพกิจกรรม ]


7 กันยายน 2560
->ต้อนรับครูกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์

[ภาพกิจกรรม ]


5 กันยายน 2560
->โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา

[ภาพกิจกรรม ]


1 กันยายน 2560
->ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

[ภาพกิจกรรม ]


20 สิงหาคม 2560
->เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเปิดห้องวิทยาศาสตร์
โดยบริษัท Seagate

[ภาพกิจกรรม ]


18 สิงหาคม 2559
->ทัศนศึกษาสวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6

[ภาพกิจกรรม ]


17 สิงหาคม 2560
->ทัศนศึกษา จังหวัดราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[ภาพกิจกรรม ]


11 สิงหาคม 2560
->วันแม่แห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]


28 กรกฎาคม 2560
->ถวายพระพร และสวนสนามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[ภาพกิจกรรม ]


21 กรกฎาคม 2560
->โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ปีการศึดษา 2560

[ภาพกิจกรรม ]


18 กรกฎาคม 2560
->เดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

[ภาพกิจกรรม ]


14 - 16 กรกฎาคม 2560
->การอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองนักเรียน

[ภาพกิจกรรม ]


6 - 7 กรกฎาคม 2560
->พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

[ภาพกิจกรรม ]


30 กรกฎาคม 2560
->วันสุนทรภู่

[ภาพกิจกรรม ]


1 กรกฎาคม 2560
->วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 93 ปี

[ภาพกิจกรรม ]


1 กรกฎาคม 2560
->วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]


26 มิถุนายน 2560
->เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

[ภาพกิจกรรม ]


23 มิถุนายน 2560
->การอบรมทบทวนมารยาทไทย ปีการศึกษา 2560

[ภาพกิจกรรม ]


8 มิถุนายน 2560
->พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

[ภาพกิจกรรม ]


21 พฤษภาคม 2560
->การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

[ภาพกิจกรรม ]


5 - 7 พฤษภาคม 2560
->การอบรมปฏิบัติธรรมครูและบุคลากรตามโครงการ
"ค่ายคุณธรรม ครู บุคลากร และเยาวชน คนดีศรีหนามแดง"

[ภาพกิจกรรม ]11 สิงหาคม 2559
->วันแม่แห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]28-29 กรกฎาคม 2559
->ค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกนณราชวิทยาลัย
[ภาพกิจกรรม ]22 กรกฎาคม 2559
->ค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2
ณ วัดหนามแดง
[ภาพกิจกรรม ]15 กรกฎาคม 2559
->
คณะครู นักเรียนแห่เทียนจำนำพรรษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

[ภาพกิจกรรม ]14 กรกฎาคม 2559
->คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา

ณ วัดหนามแดง และวัดคลองปลัดเปรียง
[ภาพกิจกรรม ]12 กรกฎาคม 2559
->นำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก

[ภาพกิจกรรม ]12 กรกฎาคม 2559
->นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ทัศนศึกษาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

[ภาพกิจกรรม ]11 กรกฎาคม 2559
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

[ภาพกิจกรรม ]6 กรกฎาคม 2559
->อบรมทบทวนมารยาทไทย

[ภาพกิจกรรม ]1 กรกฎาคม 2559
->วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 92 ปี

[ภาพกิจกรรม ]30 มิถุนายน 2559
->พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

[ภาพกิจกรรม ]27 มิถุนายน 2559
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

[ภาพกิจกรรม ]26 มิถุนายน 2559
->เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

[ภาพกิจกรรม ]23 มิถุนายน 2559
->
ค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดหนามแดง
[ภาพกิจกรรม ]23 มิถุนายน 2559
->คระกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

[ภาพกิจกรรม ]21 มิถุนายน 2559
->ค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ณ วัดหนามแดง
[ภาพกิจกรรม ]21 มิถุนายน 2559
->VDO แหนมเห็ด 1 โรงเรียน 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์

[ภาพกิจกรรม ]20 มิถุนายน 2559
->ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

[ภาพกิจกรรม ]9 มิถุนายน 2559
->วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

[ภาพกิจกรรม ]2 มิถุนายน 2559
->เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2559

[ภาพกิจกรรม ]22 พฤษภาคม 2559
->ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน

[ภาพกิจกรรม ]16 พฤษภาคม 2559
->เปิดเรียนภาคเรียน
ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
[ภาพกิจกรรม ]27 มิถุนายน 2558
->ประชุมกลุ่มบางพลี 1 ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

[ภาพกิจกรรม ]26 มิถุนายน 2558
->ประชุมการจัดทำจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT)
ของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประจำปี 2558

[ภาพกิจกรรม ]19 มิถุนายน 2558
->แข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

[ภาพกิจกรรม ]19 มิถุนายน 2558
->ประเมินโรงเรียนพระราชทานวิถีพุทธ

[ภาพกิจกรรม ]18 มิถุนายน 2558
->อบรมโครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน

[ภาพกิจกรรม ]11 มิถุนายน 2558
->วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

[ภาพกิจกรรม ]5 มิถุนายน 2558
->เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

[ภาพกิจกรรม ]24 พฤษภาคม 2558
->ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

[ภาพกิจกรรม ]18 พฤษภาคม 2558
->เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

[ภาพกิจกรรม ]28 มีนาคม 2558
->การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปแบบค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับ ป.4 - 5 วันที่ 28 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558

[ภาพกิจกรรม ]22 มีนาคม 2558
->รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

[ภาพกิจกรรม ]18 มีนาคม 2558
->กีฬาปิดกล่องชล์อค

[ภาพกิจกรรม ]5 มีนาคม 2558
->ประเมินโรงเรียนลูกเสือดีเด่น

[ภาพกิจกรรม ]20 กุมภาพันธ์ 2558
->โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ แนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม ]12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
->เลี้ยงส่งครูสุคนทิพย์ กลิ่นหอม

[ภาพกิจกรรม ]2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558
->กิจกรรมค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ณค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ
จังหวัดสระบุรี

[ภาพกิจกรรม ]10 กุมภาพันธ์ 2558
->
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม ]6 กุมภาพันธ์ 2558
->ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้นเดือนกุมภาพันธ์

[ภาพกิจกรรม ]2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558
->กิจกรรมค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ณค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ
จังหวัดสระบุรี

[ภาพกิจกรรม ]23 มกราคม 2558
->รับพระธุดงค์

[ภาพกิจกรรม ]16 มกราคม 2558
->วันครู

[ภาพกิจกรรม ]13 มกราคม 2558
->ประเมินการสอนภาษาอังกฤษ

[ภาพกิจกรรม ]9 มกราคม 2558
->กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]6 มกราคม 2558
->โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางบ่อ แนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม ]29 ธันวาคม 2557
->ส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558

[ภาพกิจกรรม ]26 ธันวาคม 2557
->ประชุมกรรมการสถานศึกษา

[ภาพกิจกรรม ]23 - 24 ธันวาคม 2557
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 Day Camp ลูกเสือ

[ภาพกิจกรรม ]23 ธันวาคม 2557
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre-Onet

[ภาพกิจกรรม ]13 ธันวาคม 2557
->เด็กดี V-Star ผู้นำพื้นฟูศีลธรรมโลก

[ภาพกิจกรรม ]4 ธันวาคม 2557
->วันพ่อแห่งชาติ และBig Cleaning Day

[ภาพกิจกรรม ]1 ธันวาคม 2557
->โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม ]24 พฤศจิกายน 2557
->ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

[ภาพกิจกรรม ]7 พฤศจิกายน 2557
->เลั้ยงส่งครูย้าย ครูจุฑา สุขใส และครูอัญชลี แก้วนุ่ม

[ภาพกิจกรรม ]6 พฤศจิกายน 2557
->ช่วยงานวันลอยกระทง ณ วัดหนามแดง

[ภาพกิจกรรม ]3 พฤศจิกายน 2557
->เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]9 ตุลาคม 2557
->งานวันออกพรรษา ณ วัดหนามแดง

[ภาพกิจกรรม ]24 กันยายน 2557
->ประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]22 กันยายน 2557
->ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ

[ภาพกิจกรรม ]19 กันยายน 2557
->เกษียณอายุราชการ

[ภาพกิจกรรม ]16 กันยายน 2557
->โรงเรียนวัดธรรมมงคลตัดผมให้แก่นักเรียน

[ภาพกิจกรรม ]15 กันยายน 2557
->บริษัทไมโลจัดกิจกรรมให้นักเรียน และแจกไมโลให้นักเรียนดื่ม

[ภาพกิจกรรม ]10 กันยายน 2557
->นักเรียนทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

[ภาพกิจกรรม ]3 กันยายน 2557
->ตำรวจแดให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม ]1 กันยายน 2557
->การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา

[ภาพกิจกรรม ]22 สิงหาคม 2557
->พระธรรมฑูตบรรยายธรรม

[ภาพกิจกรรม ]21 สิงหาคม 2557
->ช่วยงานวันมรณะภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง

[ภาพกิจกรรม ]14 สิงหาคม 2557
->กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]7 สิงหาคม 2557
->ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

[ภาพกิจกรรม ]23 กรกฎาคม 2557
->สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

[ภาพกิจกรรม ]17 กรกฎาคม 2557
->ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน มอบคอมพิวเตอร์ 30 ชุด

[ภาพกิจกรรม ]16 กรกฎาคม 2557
->โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

[ภาพกิจกรรม ]10 กรกฎาคม 2557
->แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]9 กรกฎาคม 2557
->หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]


3 กรกฎาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปิดงานวันสุนทรภู่

[ภาพกิจกรรม ]3 กรกฎาคม 2557
->ตาวิเศษ จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่
3
[ภาพกิจกรรม ]1 กรกฎาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]1 กรกฎาคม 2557
->วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ครบ 90 ปี

[ภาพกิจกรรม ]27 มิถุนายน 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งคุณครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
สอบบรรจุได้โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี

[ภาพกิจกรรม ]26 มิถุนายน 2557
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อบรมโครงการห้องอุ่นใน (ในสถานศึกษา)

[ภาพกิจกรรม ]25 มิถุนายน 2557
->เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]24 มิถุนายน 2557
->สพฐ ร่วมกับธนาคารออมสิน ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

[ภาพกิจกรรม ]17 มิถุนายน 2557
->องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จัดกิจกรรม "ทิ้งขยะให้ลงถัง"

[ภาพกิจกรรม ]13 มิถุนายน 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แข่งขันสวนสนาม

[ภาพกิจกรรม ]12 มิถุนายน 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]10 มิถุนายน 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประกวดมารยาทไทยนักเรียนทุกสายชั้น
ตั้งแต่อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]9 - 10 มิถุนายน 2557
->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมขยายผลการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ 2 ภาษา ใน 3 วิชา สังคมฯ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ (EBE)

[ภาพกิจกรรม ]6 มิถุนายน 2557
->นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]3 มิถุนายน 2557
->ศน.พัฒน์ชญา ทองแซม ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]27 พฤษภาคม 2557
->การอบรมทบทวนการอบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]18 พฤษภาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2557

[ภาพกิจกรรม ]14 พฤษภาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ประชุมกรรมการสถานศึกษา

[ภาพกิจกรรม ]14 พฤษภาคม 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา
2557
[ภาพกิจกรรม ]13 พฤษภาคม 2557
->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยงานวันวิสาขบูชาและ
เททองหล่อพระประธานหลวงพ่อบุญลือ (จำลอง 59 นิ้ว)

[ภาพกิจกรรม ]28 กุมภาพันธ์ 2557
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดประกวดมารยาททุกสายชั้นตั้งแต่
ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ภาพกิจกรรม ]13 กุมภาพันธ์ 2557
->โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ให้การแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ภาพกิจกรรม ]6 กุมภาพันธ์ 2557
->โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ให้การแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ภาพกิจกรรม ]31 มกราคม 2557
->เลี้ยงส่งครูกรรณิการ์ กาญจนเกตุกีรติ ย้าย

[ภาพกิจกรรม ]16 มกราคม 2557
->กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ภายใต้คำขวัญที่ว่า
"เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"

[ภาพกิจกรรม ]15 มกราคม 2557
->โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้การแนะแนว
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ภาพกิจกรรม ]10 มกราคม 2557
->กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญที่ว่า
"กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
"
[ภาพกิจกรรม ]27 ธันวาคม 2556
->
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

[ภาพกิจกรรม ]2 ธันวาคม 2556
->
พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม พระธรรมฑูตอำเภอบางพลี ประจำปี 2556
เป็นผู้เผยแพร่ธรรม ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ภาพกิจกรรม ]

26 พฤศจิกายน 2556
->เลี้ยงส่งครูธีรวัตร คันธชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ครูบุษกร อนันตภูม
ิ ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านบนแก่งเรียง อำเภอศรีสวีสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ครูสุดา ทองแก้ว ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนคลองสำโรง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และครูวนิดา ภูหงชัย ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งที่จังหวัดระยอง

[ภาพกิจกรรม ]


15 พฤศจิกายน 2556
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

คุณครกัญจนณัฐ ู ปัญญาลิขิตกุล วิชา และ
คุณครูอุไรวรรณ ขจรโมทย์ วิชาภาษาอังกฤษ

[ภาพกิจกรรม ]19 - 21 พฤศจิกายน 2556
->
กิจกรรมค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

[ภาพกิจกรรม ]1 พฤศจิกายน 2556
->
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

[ภาพกิจกรรม ]20 ตุลาคม 2556
->
กีฬาพื้นบ้านงานออกพรรษา ณ วัดหนามแดง

[ภาพกิจกรรม ]


2 ตุลาคม 2556
->เลี้ยงส่งครูนิกร นาคเสน ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร

[ภาพกิจกรรม ]


19 กันยายน 2556
->
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จัดงานมุทิตาจิต แด่รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ ครูสายยล เนตรมณี
และครูทิพวรรณ ไพศาล

[ภาพกิจกรรม ]


11 กันยายน 2556
->
คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ
คุณครูดวงชีวัน สิทธิสวัสดิ์โสภณ วิชาภาษาอังกฤษ และ
คุณครูว่าที่ร้อยตรีสิทธกานต์ ธนสัมบันน์ วิชาคอมพิวเตอร์

[ภาพกิจกรรม ]16 สิงหาคม 2556
-> การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

[ภาพกิจกรรม ]9 สิงหาคม 2556
-> วันแม่แห่งชาติ

[ภาพกิจกรรม ]1 กรกฎาคม 2556
-> งานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 89 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

[ภาพกิจกรรม ]26 มิถุนายน 2556
-> เดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
[ภาพกิจกรรม ]19 มิถุนายน 2556
-> ครูอุมาพร นิยมทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

[ภาพกิจกรรม ]17 มิถุนายน 2556
-> แข่งขันการเดินสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

[ภาพกิจกรรม ]13 มิถุนายน 2556
->วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

[ภาพกิจกรรม ]11 มิถุนายน 2556
-> เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

[ภาพกิจกรรม ]23 พฤษภาคม 2556
-> ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน
วันวิสาขบูชา
และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
[ภาพกิจกรรม ]19 พฤษภาคม 2556
->ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม ]14 พฤษภาคม 2556
->เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม ]25 มีนาคม 2556
->กีฬาประเพณี ปิดกล่องชล์อค ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
[ภาพกิจกรรม ]7 มีนาคม 2556
->พิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
[ภาพกิจกรรม ]27 กุมภาพันธ์ 2556
->คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
[ภาพกิจกรรม ]22 กุมภาพันธ์ 2556
->กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
[ภาพกิจกรรม ]20 กุมภาพันธ์ 2556
->โรงเรียนบางแแก้วประชาสรรค์ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 619 กุมภาพันธ์ 2556
->ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ภาพกิจกรรม ]15 กุมภาพันธ์ 2556
->เลี้ยงส่งคุณครูอัญธิฌา สุดละมัย ไปบรรจุครูผู้ช่วย

[ภาพกิจกรรม ]14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
->การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

[ภาพกิจกรรม ]11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
->ค่ายลูกเสือคุณธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ชั้นอนุบาล - ป.6

[ภาพกิจกรรม ]11 กุมภาพันธ์ 2556
->โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แนะแนวการศึกษา
ต่อให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 616 มกราคม 2556
->วันครู ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

[ภาพกิจกรรม ]11 มกราคม 2556
->กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
[ภาพกิจกรรม ]

8 มกราคม 2556
->ร่วมมุทิตาสักการะ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสาทรวิหารกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนามแดง ดำรงตำแหน่งที่ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส
วัดราษฎร์ ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามเดิม
[ ภาพกิจกรรม ]


27 ธันวาคม 2555
->กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
[ ภาพกิจกรรม ]


25 ธันวาคม 2555
->นมัสการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พระวัดหนามแดง
[ ภาพกิจกรรม ]


24 ธันวาคม 2555
->ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
[ ภาพกิจกรรม ]


14 ธันวาคม 2555
->ดีแทคเปิด "ฟรี ไว-ไฟ" สนับสนุนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]

10 - 12 ธันวาคม 2555
->นักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนวัดหวายกรอง โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง
[ ภาพกิจกรรม ]


4 ธันวาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 85 พรรษา
[ ภาพกิจกรรม ]


3-4 และ 6 ธันวาคม 2555
->สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ประเมินโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) รอบสาม
[ ภาพกิจกรรม ]

29 พฤศจิกายน 2555
-> นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รับรางวัลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
[ ภาพกิจกรรม ]

28 พฤศจิกายน 2555
->ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
มอบกระทงให้กับวัดหนามแดงในงานวันลอยกระทง
[ ภาพกิจกรรม ]


25 พฤศจิกายน 2555
->ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


12 - 14 พฤศจิกายน 2555
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
[ ภาพกิจกรรม ]


1 พฤศจิกายน 2555
->เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


1 พฤศจิกายน 2555
->
คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ
คุณครูเจียมจิตร วงศ์จอม วิชาคณิตศาสตร์

[ ภาพกิจกรรม ]


31 ตุลาคม 2555
-> โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ
) ช่วยงานวันออกพรรษาวัดหนามแดง
[ ภาพกิจกรรม ]


3 ตุลาคม 2555
-> โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ
) ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
[ ภาพกิจกรรม ]

19 กันยายน 2555
-> พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม พระธรรมฑูตอำเภอบางพลี ประจำปี 2555
เป็นผู้เผยแพร่ธรรม ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]

12 กันยายน 2555
->พระบุญเยี่ยม ปาสาพิโก มานิเทศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
และให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล

[ ภาพกิจกรรม ]

30 - 31 สิงหาคม 2555
->คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

24 สิงหาคม 2555
->คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

[ ภาพกิจกรรม ]

22 - 24 สิงหาคม 2555
->กิจกรรมค่ายบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและค่ายบูรณาการอาเซียน
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ ภาพกิจกรรม ]

21 สิงหาคม 2555
->ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ช่วยงานวัน
มรณภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]

15 - 19 สิงหาคม 2555
->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนดี
ศรีตำบล รุ่น 1 ณ ศูนย์อบรมค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
[ ภาพกิจกรรม ]

10 สิงหาคม 2555
->กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

[ ภาพกิจกรรม ]


7 สิงหาคม 2555
->การอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

[ ภาพกิจกรรม ]


1 สิงหาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดหนามแดง และวัดคลองปลัดเปรียง

[ ภาพกิจกรรม ]


31 กรกฎาคม 2555
->ผู้อำนวยการเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


27 กรกฎาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรมหล่อเทียน
จำนำพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]

19 กรกฎาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตั้งแต่อนุบาล -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นอนุบาลไปฟาร์มจระเข้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 4 ไปท้อฟ้าจำลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
[ ภาพกิจกรรม ]


1 กรกฎาคม 2555
->วันก่อตั้งโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]

26 มิถุนายน 2555
->วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]


19 มิถุนายน 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นตัวแทนกลุ่มบางพลี 1 แข่งขันการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


15 มิถุนายน 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แข่งขันการประกวดระเบียบแถว

ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


14 มิถุนายน 2555
->พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

[ ภาพกิจกรรม ]


10 มิถุนายน 2555
->การประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย ตั้งแต่อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ ภาพกิจกรรม ]

1 มิถุนายน 2555
->กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ
เวียนเทียนที่วัดหนามแดง และตลาดนัดพอเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี
2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
[ ภาพกิจกรรม ]

28 - 30 พฤษภาคม 2555
->คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมทบทวนมารยาทไทย ภายในโรงเรียน
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาความสามารถนักเรียนต่อไป
[ ภาพกิจกรรม ]

25 พฤษภาคม 2555
->โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางแก้ว มาตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด
วัดรอบเอว ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]


16 พฤษภาคม 2555
->ศน.พัฒน์ชญา
ทองแซม ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


14 พฤษภาคม 2555
->เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา
2555
[ ภาพกิจกรรม ]


1 พฤษภาคม 2555
->ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


6 มีนาคม 2555
->กิจกรรมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

[ ภาพกิจกรรม ]


28 กุมภาพันธ์ 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งครูทิพวรรณ เกษมพรมณี
เนื่องในโอกาสได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วย

[ ภาพกิจกรรม ]


23 กุมภาพันธ์ 2555
->การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

[ ภาพกิจกรรม ]


14 กุมภาพันธ์ 2555
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และแนะนำครบรรจุใหม่

[ ภาพกิจกรรม ]


26 มกราคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10
[ ภาพกิจกรรม ]


20 มกราคม 2555
->ตัวแทนจากบริษัท Tetra Pak นำข้อความขอบคุณจากนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
ที่โดนผลกระทบจากคลื่นสึนามิมาขอบคุณนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
ที่เคยเขียนเรียงความส่งเป็นกำลังใจไปให้ที่ประเทศญี่ปุ่น
[ ภาพกิจกรรม ]


18 มกราคม 2555
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งครูเสาวลักษณ์ ฦๅชา

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว
19 มกราคม 2555
ส่งคุณครูเสาวลักษณ์ ฦๅชา ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


18 มกราคม 2555
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

คุณครูสุมาลี ใจอ้าย วิชาเอกวิทยาศาสตร์
[ ภาพกิจกรรม ]


13 มกราคม 2555
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรม
กีฬาสี
และกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน
[ ภาพกิจกรรม ]


30 ธันวาคม 2554
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
[ ภาพกิจกรรม ]


30 ธันวาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ
คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า วิชาเอกศิลปศึกษา

[ ภาพกิจกรรม ]


22 - 23 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) และค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


22 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


21 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


20 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


19 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


16 ธันวาคม 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

[ ภาพกิจกรรม ]


15 ธันวาคม 2554
->ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นำกระเช้าของขวัญไปนมัสการขอพรจากพระวัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]


6-8 ธันวาคม 2554
->กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]


5 ธันวาคม 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมพิธีถวายพระพร ณ วัดหนามแดง เดินเทอดพระเกียรติและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


4 ธันวาคม 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมงานบรรพชาสามเณรของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

[ ภาพกิจกรรม ]


2 ธันวาคม 2554
->ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทำพีธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

[ ภาพกิจกรรม ]30 พฤศจิกายน 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2553
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพีธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

[ ภาพกิจกรรม ]


29 พฤศจิกายน 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
แนะนำตัวกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]


28 พฤศจิกายน 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
แนะนำตนเองกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]


25 พฤศจิกายน 2554
->ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์

[ ภาพกิจกรรม ]


23-25 พฤศจิกายน 2554
->ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนสายชั้นอนุบาล-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามนโยบายการเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]


16 - 18 พฤศจิกายน 2554
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตำบลบางแก้วเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ
ครูเชียร ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ), โรงเรียนวัดสลุด และ
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
[ ภาพกิจกรรม ]


10 พฤศจิกายน 2554
->คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานวันลอยกระทง
ณ วัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]


13 ตุลาคม 2554
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานออกพรรษา
ณ วัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]


10 ตุลาคม 2554
->สังสรรค์ครุอำลา ปรีดาสมาชิกใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางพลี 1

[ ภาพกิจกรรม ]


23 กันยายน 2554
->แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผู้พันวันครุอำลา
อ.ยุพิน มาประเสริฐ"

[ ภาพกิจกรรม ]


16 กันยายน 2554
->การอบรมศีลธรรมของพระธรรมฑูต โดยพระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม จากวัดราษฎร์บูรณะ ให้การอบรมนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เกี่ยวกับการทำความดี

[ ภาพกิจกรรม ]


16 กันยายน 2554
->นายชนินทร์ สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูมอบช่อดอกไม้แด่ ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]


13 กันยายน 2554
->นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการรับธงเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[ ภาพกิจกรรม ]


12 กันยายน 2554
->คณะกรรมการประเมินการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554 ได้มาประเมิน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
[ ภาพกิจกรรม ]
       


9 กันยายน 2554
->นายชนินทร์ สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2554 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

[ ภาพกิจกรรม ]
       


6 กันยายน 2554
->นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ. สพป.สป.2พร้อมคณะ ได้เข้ามาติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินงานตามโครงการ
ของ สพป.สป.2 ประจำปีงบประมาณ 2554

[ ภาพกิจกรรม ]
       


26-28 สิงหาคม 2554
->นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ. สพป.สป.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (
BTC)
รุ่นที่ 9/2554 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]
       


22 สิงหาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณในการทำความดี
ตามโครงการ 84 ล้านความดี นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
[ ภาพกิจกรรม ]
       


16-18 สิงหาคม 2554
->
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

[ ภาพกิจกรรม ]
       


11 สิงหาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนขอขอบคุณสโมสรโรตารีที่ได้มอบแว่นประกอบ
สายตาให้กับนักเรียนเป็นอุปกรณ์ลดอุปสรรคในการแสวงหาความรู้

[ ภาพกิจกรรม ]

       


9 สิงหาคม 2554
->คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)บันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ห้องสตูดิโอบริษัท สาครเคเบิล จำกัด
[ ภาพกิจกรรม ]
       


5 สิงหาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยเพื่ออนุรักษ์
มารยาทไทยและต้องการปลูกฝังแบบอย่างมารยาทไทยอันงดงามให้กับนักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]
       


29-31 กรกฎาคม 2554
->นายธรรมนูญ ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สป.เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
อบรมโครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ลูกเสือเนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเข็มแข็งรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรม
ความเป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิไตยและห่างไกลยาเสพติด
[ ภาพกิจกรรม ]
       


27 กรกฎาคม 2554
->บริษัทเต็ดตรา แพ็ค(Tetra pack)(ประเทศอินโดนีเซีย)จำกัด
ได้พาคณะโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจากประเทศอินโดนีเซีย
ดูงานการดื่มนมและการจัดเก็บกล่องนมในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       


26 กรกฎาคม 2554
->นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆดังนี้
ชั้นอนุบาล-ป.1ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
ชั้น ป.2-ป.6 ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์

[ ภาพกิจกรรม ]
       


21 กรกฎาคม 2554
->ขอขอบคุณบุคลากรจากบริษัท TOTที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)พร้อมกับมอบทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน20,000 บาท

[ ภาพกิจกรรม ]
       


19 กรกฎาคม 2554
->คณะผู้บริหา
ร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทไทย
[ ภาพกิจกรรม ]
       


11-15 กรกฎาคม 2554
->สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีหล่อและถวายเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
[ ภาพกิจกรรม ]
       


8-10 กรกฎาคม 2554
->นายธรรมนูญ ถือพุดซา รองผู้อำนวยการ สพป.สป.เขต 2

เปิด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       


5 กรกฎาคม 2554
->
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)
นำโดย นายสุชาติ
จริยาเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค ดูการพับเก็บและการจัดการ
กล่องนมของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]
       


1 กรกฎาคม 2554
->
ทำบุญครบรอบ 87 ปีโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ,พิธีเปิดใช้ห้องน้ำ ป.5-6
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงของนักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]
       


24 มิถุนายน 2554
->
กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านยาเสพติด
และให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย 100%เพื่อให้นักเรียน ประชาชน ผู้ปกครอง
ทราบและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
[ ภาพกิจกรรม ]
       


21-24 มิถุนายน 2554
->
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักภาษาไทย วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
[ ภาพกิจกรรม ]
       

16 มิถุนายน 2554
->
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีโดย คุณธนกร ฤทธิบันลือและคุณสายฝน แสงดีแน่
ตัวแทนจากบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด(มหาชน)พร้อมบริษัทในเครือได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุนละ 1,000 บาท 50 ทุน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ขอขอบคุณท่านที่ให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างดีและสม่ำเสมอตลอดมา
[ ภาพกิจกรรม ]
       


13 มิถุนายน 2554
->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ครูนิกร นาคเสน และครูธีรวัตร คันธชัย
[ ภาพกิจกรรม ]
       

9-11 มิถุนายน 2554
->
ตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายโครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
"กฐิน กุยยกานนท์ "อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2
และทางโรงเรียนยังมีหน้าที่ในการประกอบอาหารตลอดจบโครงการ
นำโดย ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]
       


9 มิถุนายน 2554
->
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       

1 มิถุนายน 2554
->
นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ นายกอบต.บางแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด
ค่ายโครงการ อสส.น้อย ตำบลบางแก้ว

ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
โรงเรียนวัดสลุตและ โรงเรียนวัดหนามแดงเข้าร่วมกิจกรรม
[ ภาพกิจกรรม ]
       

27 พฤษภาคม 2554
->
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบางพลี 1
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมีนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม

[ ภาพกิจกรรม ]
       

21 พฤษภาคม 2554

->ขอขอบคุณบริษัท 15 สหรุ่ง จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 7,000 บาท
พร้อมทั้ง ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช และน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       

20 พฤษภาคม 2554

->บริษัทเต็ดตรา แพ็ค(Tetra pack)(ประเทศไทย)จำกัด
ได้พาคณะโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจากประเทศ
มาเลเซียดูงานการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียน
เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย
[ ภาพกิจกรรม ]
       

19 พฤษภาคม 2554

-> ขอขอบพระคุณบริษัทเอเซียเมททอล บริจาคเงิน 100,000 บาท
ให้โรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)เพื่อซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาลและส้วม
สำหรับชั้นป.5-6
[ ภาพกิจกรรม ]
       

18 พฤษภาคม 2554

-> ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรัยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ในวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา 2554

[ ภาพกิจกรรม ]
       

10-11 พฤษภาคม 2554
-> คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"การสร้างนวัตกรรมสู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom
Action Research)"โดย ผศ.ดร.พัชรา พุ่มชาติ
และ อาจารย์นพดล หอทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
[ ภาพกิจกรรม ]
       

9 พฤษภาคม 2554

-> คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)เข้าอบรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]
       

1 พฤษภาคม 2554

-> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]
       

26-29 เมษายน 2554

->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

[ ภาพกิจกรรม ]
       

27-31 มีนาคม 2554

->คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Lao P.D.R)

23 พฤษภาคม 2556
-> ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน
วันวิสาขบูชา
และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
[ภาพกิจกรรม ]19 พฤษภาคม 2556
->ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม ]14 พฤษภาคม 2556
->เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม ]25 มีนาคม 2556
->กีฬาประเพณี ปิดกล่องชล์อค ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
[ภาพกิจกรรม ]7 มีนาคม 2556
->พิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
[ภาพกิจกรรม ]27 กุมภาพันธ์ 2556
->คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
[ภาพกิจกรรม ]22 กุมภาพันธ์ 2556
->กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
[ภาพกิจกรรม ]20 กุมภาพันธ์ 2556
->โรงเรียนบางแแก้วประชาสรรค์ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 619 กุมภาพันธ์ 2556
->ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ภาพกิจกรรม ]15 กุมภาพันธ์ 2556
->เลี้ยงส่งคุณครูอัญธิฌา สุดละมัย ไปบรรจุครูผู้ช่วย

[ภาพกิจกรรม ]14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
->การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

[ภาพกิจกรรม ]11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
->ค่ายลูกเสือคุณธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ชั้นอนุบาล - ป.6

[ภาพกิจกรรม ]11 กุมภาพันธ์ 2556
->โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แนะแนวการศึกษา
ต่อให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 616 มกราคม 2556
->วันครู ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

[ภาพกิจกรรม ]11 มกราคม 2556
->กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
[ภาพกิจกรรม ]

8 มกราคม 2556
->ร่วมมุทิตาสักการะ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสาทรวิหารกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนามแดง ดำรงตำแหน่งที่ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส
วัดราษฎร์ ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามเดิม
[ ภาพกิจกรรม ]


27 ธันวาคม 2555
->กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
[ ภาพกิจกรรม ]


25 ธันวาคม 2555
->นมัสการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่พระวัดหนามแดง
[ ภาพกิจกรรม ]


24 ธันวาคม 2555
->ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
[ ภาพกิจกรรม ]


14 ธันวาคม 2555
->ดีแทคเปิด "ฟรี ไว-ไฟ" สนับสนุนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]

10 - 12 ธันวาคม 2555
->นักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนวัดหวายกรอง โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง
[ ภาพกิจกรรม ]


4 ธันวาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 85 พรรษา
[ ภาพกิจกรรม ]


3-4 และ 6 ธันวาคม 2555
->สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ประเมินโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) รอบสาม
[ ภาพกิจกรรม ]

29 พฤศจิกายน 2555
-> นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รับรางวัลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
[ ภาพกิจกรรม ]

28 พฤศจิกายน 2555
->ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
มอบกระทงให้กับวัดหนามแดงในงานวันลอยกระทง
[ ภาพกิจกรรม ]


25 พฤศจิกายน 2555
->ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


12 - 14 พฤศจิกายน 2555
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
[ ภาพกิจกรรม ]


1 พฤศจิกายน 2555
->เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


1 พฤศจิกายน 2555
->
คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ
คุณครูเจียมจิตร วงศ์จอม วิชาคณิตศาสตร์

[ ภาพกิจกรรม ]


31 ตุลาคม 2555
-> โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ
) ช่วยงานวันออกพรรษาวัดหนามแดง
[ ภาพกิจกรรม ]


3 ตุลาคม 2555
-> โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ
) ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
[ ภาพกิจกรรม ]

19 กันยายน 2555
-> พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม พระธรรมฑูตอำเภอบางพลี ประจำปี 2555
เป็นผู้เผยแพร่ธรรม ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]

12 กันยายน 2555
->พระบุญเยี่ยม ปาสาพิโก มานิเทศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
และให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล

[ ภาพกิจกรรม ]

30 - 31 สิงหาคม 2555
->คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จังหวัดชลบุรี

[ ภาพกิจกรรม ]

24 สิงหาคม 2555
->คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

[ ภาพกิจกรรม ]

22 - 24 สิงหาคม 2555
->กิจกรรมค่ายบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและค่ายบูรณาการอาเซียน
ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ ภาพกิจกรรม ]

21 สิงหาคม 2555
->ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ช่วยงานวัน
มรณภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]

15 - 19 สิงหาคม 2555
->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครูทั่วประเทศ โรงเรียนดี
ศรีตำบล รุ่น 1 ณ ศูนย์อบรมค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
[ ภาพกิจกรรม ]

10 สิงหาคม 2555
->กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

[ ภาพกิจกรรม ]


7 สิงหาคม 2555
->การอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

[ ภาพกิจกรรม ]


1 สิงหาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดหนามแดง และวัดคลองปลัดเปรียง

[ ภาพกิจกรรม ]


31 กรกฎาคม 2555
->ผู้อำนวยการเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


27 กรกฎาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรมหล่อเทียน
จำนำพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]

19 กรกฎาคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตั้งแต่อนุบาล -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นอนุบาลไปฟาร์มจระเข้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 4 ไปท้อฟ้าจำลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
[ ภาพกิจกรรม ]


1 กรกฎาคม 2555
->วันก่อตั้งโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]

26 มิถุนายน 2555
->วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]


19 มิถุนายน 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นตัวแทนกลุ่มบางพลี 1 แข่งขันการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


15 มิถุนายน 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แข่งขันการประกวดระเบียบแถว

ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


14 มิถุนายน 2555
->พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

[ ภาพกิจกรรม ]


10 มิถุนายน 2555
->การประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย ตั้งแต่อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ ภาพกิจกรรม ]

1 มิถุนายน 2555
->กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายตนเป็นพุทธมามะกะ
เวียนเทียนที่วัดหนามแดง และตลาดนัดพอเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี
2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
[ ภาพกิจกรรม ]

28 - 30 พฤษภาคม 2555
->คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมทบทวนมารยาทไทย ภายในโรงเรียน
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาความสามารถนักเรียนต่อไป
[ ภาพกิจกรรม ]

25 พฤษภาคม 2555
->โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางแก้ว มาตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด
วัดรอบเอว ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]


16 พฤษภาคม 2555
->ศน.พัฒน์ชญา
ทองแซม ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


14 พฤษภาคม 2555
->เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา
2555
[ ภาพกิจกรรม ]


1 พฤษภาคม 2555
->ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
[ ภาพกิจกรรม ]


6 มีนาคม 2555
->กิจกรรมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

[ ภาพกิจกรรม ]


28 กุมภาพันธ์ 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งครูทิพวรรณ เกษมพรมณี
เนื่องในโอกาสได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วย

[ ภาพกิจกรรม ]


23 กุมภาพันธ์ 2555
->การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

[ ภาพกิจกรรม ]


14 กุมภาพันธ์ 2555
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และแนะนำครบรรจุใหม่

[ ภาพกิจกรรม ]


26 มกราคม 2555
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10
[ ภาพกิจกรรม ]


20 มกราคม 2555
->ตัวแทนจากบริษัท Tetra Pak นำข้อความขอบคุณจากนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
ที่โดนผลกระทบจากคลื่นสึนามิมาขอบคุณนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
ที่เคยเขียนเรียงความส่งเป็นกำลังใจไปให้ที่ประเทศญี่ปุ่น
[ ภาพกิจกรรม ]


18 มกราคม 2555
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เลี้ยงส่งครูเสาวลักษณ์ ฦๅชา

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว
19 มกราคม 2555
ส่งคุณครูเสาวลักษณ์ ฦๅชา ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


18 มกราคม 2555
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

คุณครูสุมาลี ใจอ้าย วิชาเอกวิทยาศาสตร์
[ ภาพกิจกรรม ]


13 มกราคม 2555
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรม
กีฬาสี
และกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน
[ ภาพกิจกรรม ]


30 ธันวาคม 2554
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
[ ภาพกิจกรรม ]


30 ธันวาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ยินดีต้อนรับ
คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า วิชาเอกศิลปศึกษา

[ ภาพกิจกรรม ]


22 - 23 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) และค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


22 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


21 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


20 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


19 ธันวาคม 2554
-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จัดกิจกรรม
Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
[ ภาพกิจกรรม ]


16 ธันวาคม 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

[ ภาพกิจกรรม ]


15 ธันวาคม 2554
->ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นำกระเช้าของขวัญไปนมัสการขอพรจากพระวัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]


6-8 ธันวาคม 2554
->กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]


5 ธันวาคม 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมพิธีถวายพระพร ณ วัดหนามแดง เดินเทอดพระเกียรติและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]


4 ธันวาคม 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมงานบรรพชาสามเณรของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

[ ภาพกิจกรรม ]


2 ธันวาคม 2554
->ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทำพีธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

[ ภาพกิจกรรม ]30 พฤศจิกายน 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2553
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพีธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

[ ภาพกิจกรรม ]


29 พฤศจิกายน 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
แนะนำตัวกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]


28 พฤศจิกายน 2554
->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
แนะนำตนเองกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]


25 พฤศจิกายน 2554
->ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์

[ ภาพกิจกรรม ]


23-25 พฤศจิกายน 2554
->ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนสายชั้นอนุบาล-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามนโยบายการเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]


16 - 18 พฤศจิกายน 2554
->นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตำบลบางแก้วเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ
ครูเชียร ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ), โรงเรียนวัดสลุด และ
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
[ ภาพกิจกรรม ]


10 พฤศจิกายน 2554
->คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานวันลอยกระทง
ณ วัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]


13 ตุลาคม 2554
->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานออกพรรษา
ณ วัดหนามแดง

[ ภาพกิจกรรม ]


10 ตุลาคม 2554
->สังสรรค์ครุอำลา ปรีดาสมาชิกใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางพลี 1

[ ภาพกิจกรรม ]


23 กันยายน 2554
->แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผู้พันวันครุอำลา
อ.ยุพิน มาประเสริฐ"

[ ภาพกิจกรรม ]


16 กันยายน 2554
->การอบรมศีลธรรมของพระธรรมฑูต โดยพระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม จากวัดราษฎร์บูรณะ ให้การอบรมนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เกี่ยวกับการทำความดี

[ ภาพกิจกรรม ]


16 กันยายน 2554
->นายชนินทร์ สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูมอบช่อดอกไม้แด่ ดร.ภัทรพล จำปารัตน์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]


13 กันยายน 2554
->นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการรับธงเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[ ภาพกิจกรรม ]


12 กันยายน 2554
->คณะกรรมการประเมินการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554 ได้มาประเมิน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
[ ภาพกิจกรรม ]
       


9 กันยายน 2554
->นายชนินทร์ สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2554 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

[ ภาพกิจกรรม ]
       


6 กันยายน 2554
->นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ. สพป.สป.2พร้อมคณะ ได้เข้ามาติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดำเนินงานตามโครงการ
ของ สพป.สป.2 ประจำปีงบประมาณ 2554

[ ภาพกิจกรรม ]
       


26-28 สิงหาคม 2554
->นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองฯผอ. สพป.สป.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (
BTC)
รุ่นที่ 9/2554 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]
       


22 สิงหาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณในการทำความดี
ตามโครงการ 84 ล้านความดี นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
[ ภาพกิจกรรม ]
       


16-18 สิงหาคม 2554
->
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

[ ภาพกิจกรรม ]
       


11 สิงหาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนขอขอบคุณสโมสรโรตารีที่ได้มอบแว่นประกอบ
สายตาให้กับนักเรียนเป็นอุปกรณ์ลดอุปสรรคในการแสวงหาความรู้

[ ภาพกิจกรรม ]

       


9 สิงหาคม 2554
->คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)บันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ห้องสตูดิโอบริษัท สาครเคเบิล จำกัด
[ ภาพกิจกรรม ]
       


5 สิงหาคม 2554
->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยเพื่ออนุรักษ์
มารยาทไทยและต้องการปลูกฝังแบบอย่างมารยาทไทยอันงดงามให้กับนักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]
       


29-31 กรกฎาคม 2554
->นายธรรมนูญ ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สป.เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
อบรมโครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ลูกเสือเนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเข็มแข็งรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีคุณธรรม
ความเป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิไตยและห่างไกลยาเสพติด
[ ภาพกิจกรรม ]
       


27 กรกฎาคม 2554
->บริษัทเต็ดตรา แพ็ค(Tetra pack)(ประเทศอินโดนีเซีย)จำกัด
ได้พาคณะโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจากประเทศอินโดนีเซีย
ดูงานการดื่มนมและการจัดเก็บกล่องนมในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       


26 กรกฎาคม 2554
->นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆดังนี้
ชั้นอนุบาล-ป.1ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
ชั้น ป.2-ป.6 ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์

[ ภาพกิจกรรม ]
       


21 กรกฎาคม 2554
->ขอขอบคุณบุคลากรจากบริษัท TOTที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)พร้อมกับมอบทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน20,000 บาท

[ ภาพกิจกรรม ]
       


19 กรกฎาคม 2554
->คณะผู้บริหา
ร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทไทย
[ ภาพกิจกรรม ]
       


11-15 กรกฎาคม 2554
->สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีหล่อและถวายเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
[ ภาพกิจกรรม ]
       


8-10 กรกฎาคม 2554
->นายธรรมนูญ ถือพุดซา รองผู้อำนวยการ สพป.สป.เขต 2

เปิด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       


5 กรกฎาคม 2554
->
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)
นำโดย นายสุชาติ
จริยาเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค ดูการพับเก็บและการจัดการ
กล่องนมของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
[ ภาพกิจกรรม ]
       


1 กรกฎาคม 2554
->
ทำบุญครบรอบ 87 ปีโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ,พิธีเปิดใช้ห้องน้ำ ป.5-6
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงของนักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]
       


24 มิถุนายน 2554
->
กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ต่อต้านยาเสพติด
และให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย 100%เพื่อให้นักเรียน ประชาชน ผู้ปกครอง
ทราบและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
[ ภาพกิจกรรม ]
       


21-24 มิถุนายน 2554
->
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักภาษาไทย วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
[ ภาพกิจกรรม ]
       

16 มิถุนายน 2554
->
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
พร้อมกันนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีโดย คุณธนกร ฤทธิบันลือและคุณสายฝน แสงดีแน่
ตัวแทนจากบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด(มหาชน)พร้อมบริษัทในเครือได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุนละ 1,000 บาท 50 ทุน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ขอขอบคุณท่านที่ให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างดีและสม่ำเสมอตลอดมา
[ ภาพกิจกรรม ]
       


13 มิถุนายน 2554
->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ครูนิกร นาคเสน และครูธีรวัตร คันธชัย
[ ภาพกิจกรรม ]
       

9-11 มิถุนายน 2554
->
ตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายโครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
"กฐิน กุยยกานนท์ "อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2
และทางโรงเรียนยังมีหน้าที่ในการประกอบอาหารตลอดจบโครงการ
นำโดย ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
[ ภาพกิจกรรม ]
       


9 มิถุนายน 2554
->
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       

1 มิถุนายน 2554
->
นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ นายกอบต.บางแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด
ค่ายโครงการ อสส.น้อย ตำบลบางแก้ว

ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
โรงเรียนวัดสลุตและ โรงเรียนวัดหนามแดงเข้าร่วมกิจกรรม
[ ภาพกิจกรรม ]
       

27 พฤษภาคม 2554
->
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบางพลี 1
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมีนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม

[ ภาพกิจกรรม ]
       

21 พฤษภาคม 2554

->ขอขอบคุณบริษัท 15 สหรุ่ง จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 7,000 บาท
พร้อมทั้ง ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช และน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)

[ ภาพกิจกรรม ]
       

20 พฤษภาคม 2554

->บริษัทเต็ดตรา แพ็ค(Tetra pack)(ประเทศไทย)จำกัด
ได้พาคณะโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจากประเทศ
มาเลเซียดูงานการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียน
เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย
[ ภาพกิจกรรม ]
       

19 พฤษภาคม 2554

-> ขอขอบพระคุณบริษัทเอเซียเมททอล บริจาคเงิน 100,000 บาท
ให้โรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)เพื่อซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาลและส้วม
สำหรับชั้นป.5-6
[ ภาพกิจกรรม ]
       

18 พฤษภาคม 2554

-> ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรัยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ในวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา 2554

[ ภาพกิจกรรม ]
       

10-11 พฤษภาคม 2554
-> คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"การสร้างนวัตกรรมสู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom
Action Research)"โดย ผศ.ดร.พัชรา พุ่มชาติ
และ อาจารย์นพดล หอทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
[ ภาพกิจกรรม ]
       

9 พฤษภาคม 2554

-> คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)เข้าอบรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

[ ภาพกิจกรรม ]
       

1 พฤษภาคม 2554

-> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]
       

26-29 เมษายน 2554

->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)อบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

[ ภาพกิจกรรม ]
       

27-31 มีนาคม 2554

->คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Lao P.D.R)